Adverteren op deboomvalk.nl

Geachte heer/mevrouw,

Al vele jaren organiseren wij vanuit de scholen het Wartburg College en het Driestar College natuurexcursies voor leerlingen. Deelnemers zijn vooral leerlingen van de scholen van het Wartburg College te Rotterdam en het Driestar College te Gouda, maar ook bovenbouwleerlingen van omliggende basisscholen op gereformeerde grondslag.

Dit zijn excursies op zaterdag en gaan buiten het schoollesprogramma om. Het initiatief gaat niet uit van de school(directie) zelf, maar van enkele leerlingen en leraren. Ons doel hiermee is het opwekken en verdiepen van belangstelling voor en liefde tot de natuur, Gods schepping.

Wij organiseren zeven excursies per jaar, alle op zaterdagen. Vier ervan zijn wandelexcursies, drie ervan busexcursies. Deze brief gaat over de bekostiging van de busexcursies. De kosten van de bus zijn gestegen in de loop van de tijd. De bus een dag gebruiken kost nu € 700; het betreft dan een bus van ongeveer 60 bezette zitplaatsen. Wij hebben het excursiegeld al verhoogd tot € 10 per persoon. Meer durven wij niet te vragen; er gaan soms drie, vier personen uit één gezin mee, wat het gezin al een fiks bedrag kost. Wij willen niet dat om financiële redenen deelname wordt ontmoedigd.

Naast de huur van de bus zijn de enige kosten nog het onderhouden van een website (www.deboomvalk.nl). De organisatoren vragen geen vergoeding voor hun werk. Er ontstaat daarom  een financieel gat. Een gat dat veroorzaakt wordt door stijgende (bus)kosten, niet door te weinig animo onder leerlingen (integendeel, we moeten vaak een reservelijst aanleggen). Benodigd is € 300 per jaar. Met dit bedrag zijn wij ervan verzekerd dat elke busexcursie altijd door kan gaan.

Wij willen u vragen of u onze natuurexcursies met een door u gekozen bedrag wilt sponsoren. Als tegenprestatie krijgt u een vermelding op de website en heeft u de mogelijkheid een advertentie te plaatsen op onze website.

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatie van de Boomvalk,
Arie van der Grond

 

Bij vragen over het sponsoren/adverteren op deze website kunt u het onderstaande contactformulier gebruiken

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht