Wandelexcursies

Verslag Ringslangexcursie 20 april 2019
Wandelexcursies

Verslag Ringslangexcursie 20 april 2019

html body .kc-css-862944{text-align: center;}html body .kc-css-132958{text-align: center;} Eindelijk beloofde het dit keer prachtig weer voor ringslangen te worden. Zonnig en warm. Ideaal om zonnende en actieve ringslangen te betrappen. Met ca. 15 man starten we de excursie vanaf restaurant ’t Reeuwijkse Hout. Eerst maar eens aandacht voor vogels. De wandeling naar het ‘slangenfietspad’ leverde genoeg zingende zangers op: zwartkop, fitis, cetti’s zanger. We zagen een tapuit en wat visdiefjes. Maar al snel betrapten we een zonnende ringslang. Slechts voor enkelen weggelegd, want hij maakte zich snel uit de voeten. Niet getreurd, want “natuurlijk gaat iedereen er vandaag eentje zien”. Maar dat duurde wel even. Ringslangen zijn toch langslapers. Terwijl wij denken dat her warm genoeg v...
Verslag Ringslangexcursie 28 april 2018
Wandelexcursies

Verslag Ringslangexcursie 28 april 2018

Wordt het weer voor ringslangen of niet? Op vrijdag is het antwoord duidelijk: nee! Absoluut niet. Bewolkt en af en toe een bui. Richting de deelnemers gaat een mail met als boodschap: “Weinig kans op ringslangen; vogels zijn er natuurlijk wel.” Met achterliggende boodschap: wil je per se ringslangen zien, dan mag je je of afmelden. Niemand meldt zich af. En dat blijkt terecht te zijn. Ringslangen zijn er niet te zien, inderdaad. Wel veel vogels. Overal zingende rietzangers. Hier en daar zingende zwartkoppen en tuinfluiters. Overvliegende boerenzwaluwen, oeverzwaluwen en gierzwaluwen. Zwarte sterns verraden zich door hun roep en buitelen dicht langs de over door de insecten heen. We kunnen ze ook goed horen. Krooneenden blijven mooi om te zien, ook al zien we ze altijd tijdens deze ...
Verslag van Wandelexcursie Reeuwijk 2016
Wandelexcursies

Verslag van Wandelexcursie Reeuwijk 2016

Met twintig man begonnen we aan de wandeling rond de Surfplas. Prachtig weer: koud maar droog en een matig windje. De eerste kilometers was het flink doorstappen, want de watervogels hadden zich – zoals gewoonlijk – verzameld aan de andere kant van de Surfplas. De eerste leuke soort was een overvliegende groep van 25 Toendrarietganzen. Al snel kwamen de eerste Dodaarzen in beeld. We verbaasden ons even over het feit dat we veel meer Krakeenden zien dan Wilde Eenden in de slootjes naast de grote plas. Maar dat is landelijk gezien al langer het geval: Wilde Eenden nemen af in aantal, Krakeenden nemen flink toe overal. Bij het kijkscherm langs de Bosmankade stonden we uitgebreider stil: veel soorten eenden: Kuifeenden, Tafeleenden, Smienten, Slobeenden en Krakeenden. Ook enkele Bril...
Wandelexcursies

Excursieverslag De Zaag

Een  prachtige ochtend om naar De Zaag te gaan: mistig, maar de zon komt al hier en daar tevoorschijn. Om negen uur staan we bij De Zaag. (meer…)
Wandelexcursies

Wandelexcursie Hitland

Op zaterdag 13 april was de Boomvalkexcursie naar Hitland, een prachtig rietgebied, omringd door weilanden. Toen we aankwamen werden we verwelkomd door de roep van een ijsvogel, en toen we net op pad waren zagen we even een ijsvogel. We gingen verder onder leiding van Rianne Berger en zagen een paar fitissen en tjiftjaffen, en er vloog zelfs een houtsnip over ons heen! We kwamen langs een paar weilanden en daar zagen we allerlei weidevogelsoorten, zoals grutto’s, tureluurs en watersnippen, maar ook een appelvink die over ons heen vloog. Verderop zagen we heel veel blauwborsten en hoorde we uit het riet een rietzanger, die helaas geen foto’s van zich liet maken. We liepen naar een strandje om te eten maar echt snel ging het lopen niet door de visdieven en blauwborsten. De blauwborsten kond...