Verslag van Wandelexcursie Reeuwijk 2016

Met twintig man begonnen we aan de wandeling rond de Surfplas. Prachtig weer: koud maar droog en een matig windje. De eerste kilometers was het flink doorstappen, want de watervogels hadden zich – zoals gewoonlijk – verzameld aan de andere kant van de Surfplas.

De eerste leuke soort was een overvliegende groep van 25 Toendrarietganzen. Al snel kwamen de eerste Dodaarzen in beeld. We verbaasden ons even over het feit dat we veel meer Krakeenden zien dan Wilde Eenden in de slootjes naast de grote plas. Maar dat is landelijk gezien al langer het geval: Wilde Eenden nemen af in aantal, Krakeenden nemen flink toe overal.

Smienten Surfplas Reeuwijk. Foto door Daan van Braak

Bij het kijkscherm langs de Bosmankade stonden we uitgebreider stil: veel soorten eenden: Kuifeenden, Tafeleenden, Smienten, Slobeenden en Krakeenden. Ook enkele Brilduikers, Pijlstaarten en Wintertalingen. Met het vogelboek naast de telescoop was het voor velen van ons een feest van herkenning! Hoofddoel voor enkele van ons was de groep van 17 Zwarte Zee-eenden, die al een week aanwezig was op de Surfplas en gisteren ook nog. Bijzonder, want Zwarte Zee-eenden zijn eenden die normaal gesproken op open zee leven. Helaas, ze waren al weg. Jammer, maar daar zijn het vogels met vleugels voor. (Tussen haakjes: een dag na deze excursie zat er zelfs een IJseend op de Surfplas, ook zo’n zeesoort, maar dan een stuk zeldzamer nog dan Zwarte Zee-eenden.)

Excursie Surfplas Reeuwijk III. Foto door Diederik de Jong

Al wandelend genoten we van tamme Roodborstjes, Staartmezen, Goudhaantjes, Putters en van een ruzie tussen een krantenbezorger op brommer en een hard rennende hond. Af en toe stuitten we opeen vanuit het riet gillende Waterral en een zingende Cetti’s Zanger. Eén Cetti’s Zanger liet zich zelfs even zien. Een groepje Ringmussen ging even op een telefoondraad zitten en regelmatig vloog een Watersnip op van de waterkant. We hoorden allemaal de IJsvogel, enkelen van ons samen hem wegscheren over het water, helaas de verkeerde kant, zodat niet iedereen hem kon zien.

Ringmus Surfplas Reeuwijk. Foto door Joh. Luiten

Het laatste gedeelte voerde over het fietspad langs wat grasland. Hier graasden heel wat ganzen, vooral Kolganzen. We konden dit keer geen halsringen ontdekken. Wel hier en daar een Grote Zilverreiger of een Buizerd. Daan en Arjan, die een eindje vooruitliepen, hoorden zelfs een overvliegende Pestvogel roepen. Op de Surfplas dreef een Nonnetje.

Het was een mooie ochtend, met koude tenen, veel vogels en een totaal van 63 vogelsoorten.

 

Bekijk alle foto’s van deze excursie

 

Tot de Zeelandexcursie op 4 februari!