Privacy verklaring | Wetgeving 2018

Natuurvereniging De Boomvalk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De eigenaar van deboomvalk.nl is Arie van der Grond. Hij is ter bereiken via het emailadres arie.grond@gmail.com.

Persoonsgegevens die via deze website verwerkt worden:
Natuurvereniging De Boomvalk.nl verwerkt  je persoonsgegevens doordat je van onze diensten gebruikt maakt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:
Er worden geen gegevens verzamelt over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar behalve als er toestemming is gegeven door ouders of voogd. Helaas kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je er van overtuigd dat deze website zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, mail ons dan zodat wij de informatie kan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt deze website persoonsgegevens:
Natuurvereniging De Boomvalk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een bericht, wanneer er een nieuwe excursie wordt aangekondigd.
 • Zodat je een reactie achter kunt laten onder blogposts op deze website.
 • Om contact te kunnen opnemen met ons via e-mail.
 • Deboomvalk.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren, denk hierbij aan inhoud van de artikelen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:
PersburoKrimpen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Overzicht van de verschillende gegevens, waarvoor ze gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden:

 • E-mail wanneer er een nieuw bericht wordt gepubliceerd
  Je naam en e-mailadres worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om een e-mail te kunnen sturen om je te informeren dat er een nieuw artikel is gepubliceerd, wanneer je via de wordpress knop je daarvoor hebt geregistreerd, en worden bewaard tot uitschrijving. Je kunt je zelf HIER uitschrijven.
 • Reacties onder berichten
  Je naam en e-mailadres worden opgeslagen en eventueel de link van je website, als je die ook achterlaat. Deze gegevens worden gebruikt om je reactie te publiceren onder berichten op deze website en worden bewaard tot jouw verzoek, om de reactie te verwijderen. Natuurlijk mag je ons ook altijd mailen om je reactie te wijzigen.
 • Contactgegevens (via e-mail)
  Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel website). Deze gegevens worden gebruikt om je bericht aan mij via e-mail te kunnen beantwoorden of contact met jou op te nemen als dat nodig is. Deze gegevens worden niet bewaard, zodra de mail is afgehandeld verwijderen wij het.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Deboomvalk.nl verstrekt gegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jouw, of om te voldoen aan verplichtingen die wettelijk zijn vastgesteld. Omdat deze website gehost is bij WordPress is er automatisch een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw (en onze) gegevens.
Na WordPress blijven ook wij verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Zoo-Photo.nl persoonsgegevens aan andere derden alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natuurvereninging De Boomvalk.
Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt hiervoor een verzoek via e-mail sturen naar deboomvalk@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken, op het door jou gedane verzoek. Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden:
Natuurvereniging De Boomvalk neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch vinden dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons algemene emailadres deboomvalk@gmail.com

Deboomvalk.nl heeft in samenwerking met WordPress de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Er zit beveiliging op deze website om deze te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam
 • Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers van deze website.
 • Onze hosting WordPress.com heeft ook de opdracht gekregen om onze site te beschermen.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, stuur gerust een mail naar: deboomvalk@gmail.com.