Verslag Fietsexcursie Brabantse Biesbosch

Brabantse Biesbosch, een gebied waar je gelijk denkt aan water, heel veel vogels, en zeearenden. Maar het is nog mooier geworden: de afgelopen tijd is er in het oostelijke deel van de Biesbosch, bij de Noordwaard en de Muggenwaard veel voormalig akkerland vergraven. Een netwerk van geulen loopt door het gebied en deze staan in open verbinding met de rivier. Hierdoor is een aaneengesloten moeras- en plasdrasgebied ontstaan, dat heel veel vogels aantrekt. Hoog tijd om dit eens met de Boomvalk te bekijken.

Terwijl we staan te wachten op het eerste pontje, begint het gelijk goed. Er komen een aantal grote zaagbekken langsvliegen, en als klap op de vuurpijl vliegt er een zeearend dichtbij langs!

Meestal zie je zeearenden op grote afstand in een boom, of ver weg vliegen. Maar deze keer kwam hij heel dichtbij langsvliegen! Toen iedereen hem goed bekeken had moesten we snel de pont op.verkleind_zeearend - IMG_8510

Vanaf de pont zagen we wat grote mantelmeeuwen, dodaarzen en we horen de eerste cetti’s zanger van de dag.

We fietsen gelijk door naar polder Hardenhoek, een grote polder vlak bij het pontje. Daar zien we gelijk al heel veel grutto’s, kluten, scholeksters, wintertalingen, smienten en kieviten. Hierna fietsen we door naar het uitkijkpunt over polder Hardenhoek, waar we nog meer grutto’s, kluten en wintertalingen zien. Er zitten nog een aantal nieuwe soorten voor de daglijst, zoals bonte strandloper, pontische meeuw, rietgors, witte kwikstaart, tureluur. Ook horen we een aantal keer een cetti’s zanger van heel dichtbij, en een enkeling heeft hem ook kort zien vliegen.
We fietsen weer verder langs de kleine Hardenhoek, waar de laatste tijd weleens een roerdomp gezien werd. Helaas kunnen we die niet vinden. Wel horen we dat er in de nieuwe polder heel veel leuke soorten gezien worden, dus gaan we daar maar naar toe.
Bij de nieuwe polders, die Noordwaard en Muggenwaard genoemd worden, is het een drukte van belang met vogels. Er staan weer heel veel grutto’s, wintertalingen en tureluurs. Maar ook hier weer een aantal nieuwe soorten voor de daglijst, zoals: een paartje zomertalingen, pijlstaarten, groenpootruiter en een grote groep goudplevieren. Helaas kunnen we de kleine geelpootruiter, die hier ’s ochtends nog gezien was, niet vinden.
We fietsen nu, met heel veel tussenstopjes, naar polder Maltha. Maar we moeten al bijna gelijk weer afstappen, omdat er 4 reeën op een akker staan. Nadat iedereen ze goed bekeken heeft, fietsen we weer verder. Maar we moeten weer afstappen, nu voor een fraaie torenvalk. Ook horen weer een tjiftjaf zingen en er vliegt een waterpieper op.
Terwijl we vanaf een andere plek polder Hardenhoek bekijken, zien we weer een heleboel grutto’s en wintertalingen. Ook zien we een hoop brandganzen, kolganzen, grote canadese ganzen, een paar holenduiven en een grote en kleine mantelmeeuw.
Bij het sluisje van Lijnoorden, bij het Boomgat kunnen we helaas geen ijsvogels vinden. Wel zien we vier fraaie nonnetjes en een baltsend paartje futen.
Naast polder Maltha is nu een nieuw stukje met slik aangelegd, wat ook weer heel veel vogels aantrekt. We zien er onder andere graspiepers, waterpiepers en rietgorzen. Vooral de rietgorzen laten zich heel fraai bekijken. Overigens een vreemd gezicht, rietgorzen op de grond! Een stukje verder zien we ook nog een hele fraaie man rouwkwikstaart! Als iedereen de verschillen tussen witte kwikstaart en rouwkwikstaart goed gezien heeft, rijden we weer verder.
Bij de vogelkijkhut van polder Maltha gaan we een hapje eten, maar ondertussen kijken we ook de plas af. Er zwemmen dodaarzen, futen en kuifeenden.
Hierna gaan we naar de Petrusplaat. Voordat we daar zijn zien we op de brug bij polder Maltha nog drie grote zaagbekken. Ze laten zich goed bekijken, maar vliegen na een tijdje op. Voor ons een goede reden om weer verder te fietsen.
Op de plas bij de Petrusplaat is het opvallend rustig, met een paar dodaarzen als hoogtepunt. Maar bij de parkeerplaats is het nog wel leuk met een matkop die zijn zeurderige liedje zingt, een cetti’s zanger, wat staartmezen en een boomkruiper.

Terwijl we langzaam terugfietsen richting de pont, zien we nog veel leuke dingen, zoals: heel veel beversporen, een melanistische brandgans (brandgans met een kleurafwijking), graspiepers en waterpiepers. Ook zingt er weer een tjiftjaf en een cetti’s zanger.
Hierna is de excursie weer voorbij en gaat iedereen met een big smile weer naar huis. Want na zo’n dag heb je geen reden tot klagen! Het was weer een leuke excursie! Lijkt dit jou ook wat? Op 23 april gaan we met de boomvalk naar de Reeuwijkse plassen, op zoek naar ringslangen. Naast ringslangen zitten hier ook veel mooie vogels, zoals blauwborsten, krooneenden en geoorde futen. We hopen op je komst!