Toendraslechtvalk 2013 niet aanvaard!

Wie weet het nog: de waarneming van een mogelijke Toendraslechtvalk in de Koudekerksche inlaag, tijdens de busexcursie Zeeland 2013

Na een aantal jaar wachten is er dan uiteindelijk een antwoord op de vraag of deze vogel aanvaard is als toendraslechtvalk. 

In 2015 is deze soort ingediend bij de CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) om te achterhalen of deze aanvaard zou worden!

Dit is helaas niet gebeurd met de volgende verklaring:

Op basis van het beleid van de CDNA, zoals vastgesteld tijdens de zomervergadering van 2019 en ook vermeld op Dutch Avifauna, is bovenstaand geval vanuit de ijskast weer in roulatie gebracht en niet aanvaard.
Er is momenteel te veel onduidelijkheid over de kleedkenmerken, distributie en zelfs de validiteit van het taxon calidus.
In beide verspreidingsgebieden broeden bijv. vogels die lijken op het taxon uit het andere verspreidingsgebied.
Besloten is om de huidige ijskastgevallen niet te aanvaarden.