Verslag Oostvaardersplassen 2014

Zaterdag 11 oktober 2014 was de busexcursie naar de Oostvaardersplassen.

Na een voorspoedige heenreis was de eerste stop het Jan van de Boschpad bij Almere. Daar staat een bezoekerscentrum en daar vandaan kan je een deel van de Oostvaardersplassen overkijken. De hele groep ging dan ook naar de bovenste verdieping, waar je goed zicht had. De eerste edelherten waren al snel gevonden en het duurde niet lang of bijna iedereen had al een edelhert gezien. Ook werden al snel drie vossen gezien. Helaas kon niet iedereen deze zien, omdat ze weer snel verdwenen waren. Ook zagen we nog een aantal roofvogels: een havik, slechtvalk en een aantal mensen zagen de eerste zeearend.

Toen we richting de uitkijkheuvel iets verderop liepen, hoorden we drie waterrallen gillen. Er vlogen ook veel trekvogels over: graspiepers, vinken en veldleeuweriken en af en toe een rietgors. Toen we bij de uitkijkheuvel aankwamen, zagen we al snel een lepelaar foerageren en een aantal eendensoorten zwemmen: wintertaling, smient en wilde eenden. Na een tijdje hoorden enkelen ook baardmannetjes roepen. Dezen lieten zich na een tijdje prachtig bekijken en fotograferen!

Na een tijdje vlogen er twaalf grote zilverreigers laag over en iedereen kon ze mooi bekijken.
Helaas werd het alweer tijd om terug naar de bus te gaan. Op het pad zagen we nog wel een dode wezel en een dode rat. Ook hoorden we nog een boomklever en wat matkoppen.

Daarna gingen we via de Oostvaardersdijk naar het bezoekerscentrum aan de kant van Lelystad. Maar eerst stopten we nog even op de dijk, langs het Markermeer. Daar hoorden en zagen we weer wat baardmannetjes. Ook werd er door een paar mensen een ijsvogel gezien; helaas kon niet iedereen deze bewonderen, want hij liet zich slecht zien. Verder foerageerden er nog wat kleine en grote zilverreigers. Toen we bij het bezoekerscentrum aan de andere kant van de Oostvaardersplassen kwamen, verdeelden we de grote groep in een aantal kleinere groepjes. We zijn toen eerst richting de kijkhut bij het Wigbels-eiland gegaan en zouden daarna kijken of we ook nog naar de Zeearendhut gingen.
Bij het bezoekerscentrum hoorden we weer een waterral en zagen we een aantal grote zilverreigers. Tijdens het lopen hoorden en/of zagen we goudhaantjes, matkoppen, waterrallen, bruine kiekendieven, 53 goudplevieren, een keep en een kramsvogel. Bij de hut waren heel veel edelherten en wilde paarden te zien. Als je een tijdje goed speurde, zag je gerust tien mannetjes edelherten en minstens tweehonderd vrouwtjes edelherten!

Ook zagen nog een paar mensen een zeearend. Helaas ging het toen regenen en werd het zicht slechter. Daardoor zagen we helaas niet zoveel leuks meer. We twijfelden of we nog naar de Zeearendhut gingen, maar doordat we daar waarschijnlijk niet veel andere dingen zouden gaan zien, liepen of renden we terug naar de bus.
Toen we dachten dat iedereen er was, reden we weer terug naar huis. Helaas bleek na zo’n tien minuten dat er nog twee mensen stonden te wachten op de bus, dus moesten we weer terug.

Op de terugweg hadden we best veel file, wat als voordeel heeft dat je beter naar vogels naast de weg kan kijken. Doordat we soms langzaam reden zagen we nog een ooievaar, twee sperwers en een zwarte zwaan.
Dat was voor mij het einde van deze mooie excursie. Ik heb alweer zin in de volgende excursie!