Verslag busexcursie Zeeland 2015

Het is weer zo ver, de jaarlijkse busexcursie naar Zeeland! Voor ons als Boomvalkers is dit misschien wel een van de hoogte punten van het jaar. Een dag die ieder jaar weer een hele waslijst aan mooie vogels oplevert. Iedereen was dan bij het instappen ook razend benieuwd wat deze dag te bieden zou hebben.

Voordat we de vaste route zouden gaan rijden, werd er eerst een stop gemaakt bij de Tennelaplas. Deze stop stond in het teken van 5 pestvogels, die hier al een paar weken zitten. We waren de bus nog niet uit of iemand ontdekte al een van deze prachtige vogels boven in de maretakken. Ondanks de menigte die onder de boom stond lieten de pestvogels zich prachtig zien! Alsof de pestvogels nog niet genoeg waren lieten ook 2 grote lijsters zich door iedereen mooi bekijken! We zijn nog maar net begonnen, en de dag kan al niet meer stuk!

De volgende stop was bij de buitenhaven van Stellendam. Nog voordat we daar aankwamen werden we getraceerd op 4 reeën die zich net naast de weg prachtig lieten zien! Zoals ieder jaar zaten de zandbanken bomvol met duizenden steltlopers! Met de telescoop wisten we tussen de massa soorten als rosse grutto, drieteenstrandlopers, bonte strandloper, tureluur, zilverplevier en goudplevier te determineren! Het mooiste was nog wel als er een buizerd of een bruine kiekendief in de buurt kwam, dan vloog heel de groep op en vormde dan een golvende wolk! In de haven zelf zwommen ruim 80 futen met daartussen het kleine neefje de dodaars. De plas net aan de andere kant van de weg zat vol met smienten en wintertalingen. Na wat beter zoekwerk konden we ook nog eens 3 grote zaagbekken, brilduiker en tafeleenden ertussenuit vissen.

Terwijl we rustig door de polders richting de Brouwersdam reden zagen we verschillende buizerds, torenvalken, goudplevieren, bonte strandlopers, dodaarzen en zelfs 2 nonnetjes! Helaas leverde het haventje geen zwarte zeekoet op. Maar goed, met een rosse grutto, zilverplevieren, kuifduikers en een roodkeelduiker hoorde je ons geen seconde klagen! Toen we rond de Spuisluis waren begon het opeens keihard te hagelen. De bikkels onder ons trokken er niks van aan en gingen dapper opzoek naar mooie soorten. Hun doorzettingsvermogen werd ruim beloond door 6 ijseenden, roodkeelduikers, geoorde fuut, kuifduiker, roodhalsfuut, brilduikers, middelste zaagbekken, paarse strandlopers, steenlopers en ook nog eens een mooie kanoetstrandloper! Gelukkig klaarde het na een poosje op, en kon iedereen genieten van alle mooie soorten die er te zien waren. En zoals altijd hingen ook vandaag weer grijze en gewone zeehonden rond de sluis.

Terwijl we verder reden richting de Plompetoren kregen een van de mooiste vogelsoorten van Nederland in beeld, namelijk de ijsvogel! Ook vonden we in deze polders een prachtige slechtvalk met prooi, kleine zilverreigers, buizerds en een mooi groepje van 7 reeën die zich rustig lieten bekijken.

Bij de Plompetoren namen we rustig de tijd om lekker te vogelen, fotograferen of gewoon genieten van het prachtige uitzicht dat je vanaf de toren had. De vogelaars vonden hier nog 2 zwarte ruiters, middelste zaagbekken en een groepje rotganzen. Net voordat we weg gingen zagen 3 jongens nog een bruinvis boven komen. Gelukkig liet deze kleine dolfijn zich ook nog even mooi zien aan de rest van ons!

Voordat we naar onze laatste vogelstop reden, zochten we eerst nog even naar de zwarte rotgans. Al vrij snel ontdekte een van ons deze zeldzame gans tussen de velen brand en rotganzen. Na wat uitleg kon gelukkig iedereen deze mooie rotgans leuk zien! De laatste stop was de Prunje polder. Dit prachtige natuurgebied levert ieder jaar weer mooie soorten op, dus de verwachtingen waren hoog. En ook deze keer was het hier weer goed raak! Met de telescopen en kijkers speurde we het hele gebied af. Dit leverde een mooi aantal soorten op als kluten, lepelaars, kleine zilverreigers, slechtvalk, wintertaling, middelste zaagbek, pijlstaarten, bergeenden en tot onze grote verassing ook nog 10 grutto’s! Een mooie afsluiting van deze prachtige vogeldag!

In het totaal wisten we deze dag wel 93 vogelsoorten op de lijst te noteren! Met daartussen nog hoogtepunten als pestvogels, zwarte rotgans, ijseenden, kanoetstrandloper, slechtvalken en nog veel meer mooie soorten! We kunnen dus concluderen dat ook dit jaar de excursie naar Zeeland weer een groot succes was!