Verslag Zeeland 2014

Vandaag was het weer tijd voor de jaarlijkse busexcursie naar Zeeland.

De dag begon regenachtig, maar toen we rond half 10 aankwamen op de Neeltje Jans was het zo goed als droog. In de hoop op een glimp van de kuifaalscholver werden de blikken op de boeien en op zee gericht. Het was lang zoeken tot dat dan eindelijk iemand de kuifaalscholver ver weg op de dam zag! Door de grote afstand viel er niet heel veel aan te zien, maar wel leuk was dat het hier om een volwassen vogel ging, ik heb in Nederland nog alleen maar jonge beesten gezien.
Voor de rest was het op een aantal middelste zaagbekken, steenloper en twee rotganzen na erg rustig. Dit was voor ons de reden om verder te rijden richting de Plompe toren.
In het gebied rond de toren zaten veel bergeenden, wintertalingen, wulpen en tureluurs. Na wat beter speurwerk konden er ook nog soorten als lepelaar en zwarte ruiter er tussenuit gepikt worden.
Een blik op het water bleek goed te zijn voor een zeekoet, die tussen de zilvermeeuwen zwom. Ondanks de afstand was de vogel leuk te zien. Veel tijd om deze vogel te bewonderen kregen we echter niet, want een stukje verderop werd er door Bastiaan opeens een alk gevonden!!!

De alk heb ik nog maar een keer in Nederland gezien, en dat was ook al weer 3 jaar terug. Reden genoeg om samen met Jacob, Joas, Jefta en Albert (voor wie dit nog een nieuwe soort is) richting Bastiaan te speren.

Hijgend bij Bastiaan aangekomen hadden we de vogel meteen prachtig in beeld! De vogel liet zich van dichtbij goed bekijken, en hield ons ook zo een halfuur zoet!
Toen ik onder het fotograferen even richting de glibberige grond onder mijn voeten keek, zag ik opeens dat het hier bezaaid lag met DUIZERDEN zeesterren, een heel merkwaardig gezicht!
Omdat de alk steeds veder ging, begonnen we met de rest van de zee af te speuren. Dit leverde nog kuifduikers, grote zee-eend, zwarte zee-eend, middelste zaagbekken en rotganzen op. Jefta had nog het geluk dat hij de restanten van een dode goudplevier vond, waar hij nog een veer voor zijn verzameling kon mee nemen. Omdat er nog meer op het programma stond stapte we de bus in, om hierna verder te gaan richting de Prunje polder. Vanuit de bus werden nog een slechtvalk, ijsvogel, brilduikers en kluten genoteerd.
Op de Prunje polder blijft een van mijn favoriete plaatsen in zeeland, dit prachtige gebied heeft altijd een hoop te bieden aan vogelsoorten! Zo ook deze keer, in het halfuur dat we hier waren zagen we veel leuke dingen als: zwarte ruiter, kluten, lepelaar, kleine zwanen, nonnetjes, pijlstaarten, kleine zilverreigers, bergeenden en een roodkeelduiker. Vooral de laatste vond ik erg bijzonder, deze soort heb ik namelijk nog nooit binnen de dijken gezien.
Na een bammetje naar binnen geschoven te hebben, zijn we een stukje verder gegaan naar de plek van de zwarte rotgans. Onder het rijden werden weer een aantal soorten als bonte strandloper, veldleeuwerik en goudplevier genoteerd.
De groep rotganzen was snel gevonden, maar het was lastig zoeken want de gazen stonden erg dicht op elkaar. Aan Bastiaan de eer om de zwarte rotgans te ontdekken, trost legde hij iedereen uit waar de voor hem nieuwe soort zat, waarna we allemaal deze zeldzame neef van de zwartbuikrotgans konden bekijken. Erg opvallend was een rotgans die met de zwarte rotgans optrok, dit blijkt na wat hulp met determineren een tweede exemplaar te zijn! Helaas was het door het afstand en de ramen moeilijk fotograferen , maar ja wel genoeg voor een bewijsplaadje.
Omdat we langs een drukke weg stonden geparkeerd met een grote bus, gingen we maar weer snel verder naar de Brouwersdam.
Bijna de eerste vogel die we hier tegen kwamen was de ijseend. De vogel zwom net voor de kant, wat als gevolg had dat de bus al snel leeg stroomde en iedereen op het strand naar dit prachtige mannetje ijseend stond te kijken. Even later voegde het mannetje zich ook nog eens bij een groepje van 3 dames! Echt ongekend mooie vogels, en dan ook nog eens zo dichtbij!
Ook zwommen er rond de ijseenden roodhalsfuut, middelste zaagbekken, zwarte zee-eenden enz. Toen ik nog druk bezig was met het bewonderen van de ijseenden hoorde ik opeens een gil ‘IJSDUIKER!!!’. Snel naar de ontdekker gelopen, die zij dat de vogel net onder was. Een paar seconden later kwam dit enorme bakbeest opeens net voor ons boven!! Echt indrukwekkend mooi om deze soort eens van zo dichtbij te kunnen bewonderen!! De vogel dook telkens onder, waarna hij een stukje verder een paar meter van de kant opkwam! Zelfs met mijn 300mm lens kon ik de vogel nog duidelijk op de foto zetten!! Het was ook prachtig om te zien als de vogel samen met een middelste zaagbek zwom, dan was het helemaal duidelijk waarom de engelsen het GREAT northern diver noemen! Dit is mijn 6e ijsduiker, en van alle beesten verreweg de mooiste!
Toen de vogel steedse verder van de kant zwom, liepen we richting de Spuisluis. Hier vlogen echt enorm veel eiders achter elkaar door me scoopbeeld heen! Ook vlogen er 2 ijseenden langs. We kregen te horen dat er aan de andere kant van de sluis een alk zwom, dus meteen verder naar de andere kant gegaan. Jefta zag tussen de zilvermeeuwen een mooie adult geelpootmeeuw, de vogel vloog helaas snel op, waardoor er voor anderen jammer genoeg geen mogelijkheid was om deze soort te zien.
De alk was vrijwel meteen gevonden, en dus de 2e van vandaag! Best apart dat ik normaal zo goed als nooit alk zie, en nu opeens 2 op een dag.
Ook deze vogel liet zich mooi bekijken, helaas wel wat verder weg als de ander, maar ja, ik mag niet klagen!
De vogel zwom steeds verder weg, en we kregen ook steeds meer tegenlicht. Dit was de reden om verder te gaan. Met een rustig tempo reden we over de dam, met alle ogen (behalve die van de chauffeur) op het water gericht. Verschillende drieteenstrandlopers, ijseenden, brilduikers, middelste zaagbekken, scholeksters, steenlopers en zwarte zee-eenden werden door de bus geroepen, en gretig op het lijstje genoteerd door onze notulist Bastiaan vd Wetering.
De laatste stop van de dag was nog de buitenhaven van Stellendam. Hier was het water erg hoog, waardoor er geen wad te vinden was. Maar in de drie kwartier dat we hier rond struinde konden we alsnog blauwe kiekendief, waterral, zwarte roodstaart, middelste zaagbek, dodaars, honderden bonte strandlopers, oeverpieper en brilduikers erbij schrijven.
Rond vier uur vertrokken we weer richting de vertrouwde Alblasserwaard. Met een prachtige dag met een mooi aantal van 102 soorten op de daglijst!